Nybyggnation Ambulansstation Lysekil

Nybyggnation Ambulansstation Lysekil
Lysekils Ambulanspersonal ska få sig en ny utgångspunkt i Dalskogen strax utanför Lysekils kärna. Vi på Totalbyggen har då totalentreprenaden och strävar då efter att få allt att gå enligt planerna. Byggnaden består av ett dubbelgarage med tillhörande tvätthall, materialrum för både bil och sjukvårdsutrustning med mera. Resterande är personalutrymme varav kontor, hygien och matrum erbjuds. Bygget är fortfarande under byggnation så mycket kommer att visa sig både inne och utanför byggnaden.   

« 1 of 2 »